Bengkel Pencucian Kayu Karas di Festival Perkayuan Antarabangsa Terengganu (TINTS)

23-24 Oktober 2015, Terengganu Trade Centre, Kuala Terengganu